So sánh sản phẩm
Hotline: (028) 7300 1828

Balo Da

 • Balo Da Nữ BL0028 Màu Nâu

  Balo Da Nữ BL0028 Màu Nâu

  Balo Da Nữ BL0028 Màu Nâu
  - Phong cách trẻ trung, thời trang
  - Màu sắc đẹp mắt, thiết kế phù hợp với nữ
  - Kích thước : 26 x 30 x 15 cm 

  - Chất liệu : Da PU
  - Màu sắc : Nâu 
  - Bảo hành 6 tháng

  850.000 đ

 • Balo Da Nữ BL0028 Màu Đen

  Balo Da Nữ BL0028 Màu Đen

  Balo Da Nữ BL0028 Màu Đen
  - Phong cách trẻ trung, thời trang
  - Màu sắc đẹp mắt, thiết kế phù hợp với nữ
  - Kích thước : 26 x 30 x 15 cm 

  - Chất liệu : Da PU
  - Màu sắc : Đen 
  - Bảo hành 6 tháng

  850.000 đ

 • Balo Da Nữ BL0025 Màu Đen

  Balo Da Nữ BL0025 Màu Đen

  Balo Da Nữ BL0025 Màu Đen
  - Phong cách trẻ trung, thời trang
  - Màu sắc đẹp mắt, thiết kế phù hợp với nữ
  - Kích thước : 22 x 27 x 13 cm 

  - Chất liệu : Da PU
  - Màu sắc : Đen 
  - Bảo hành 6 tháng

  800.000 đ

 • Balo Da Nữ BL0024 Màu Nâu

  Balo Da Nữ BL0024 Màu Nâu

  Balo Da Nữ BL0024 Màu Nâu
  - Phong cách trẻ trung, thời trang
  - Màu sắc đẹp mắt, thiết kế phù hợp với nữ
  - Kích thước : 24 x 28 x 15 cm 

  - Chất liệu : Da PU
  - Màu sắc : Nâu
  - Bảo hành 6 tháng

  800.000 đ

 • Balo Da Nữ BL0024 Màu Đen

  Balo Da Nữ BL0024 Màu Đen

  Balo Da Nữ BL0024 Màu Đen
  - Phong cách trẻ trung, thời trang
  - Màu sắc đẹp mắt, thiết kế phù hợp với nữ
  - Kích thước : 24 x 28 x 15 cm 

  - Chất liệu : Da PU
  - Màu sắc : Đen 
  - Bảo hành 6 tháng

  800.000 đ

 • Balo Da Nữ BL0023 Màu Đen

  Balo Da Nữ BL0023 Màu Đen

  Balo Da Nữ BL0023 Màu Đen
  - Phong cách trẻ trung, thời trang
  - Màu sắc đẹp mắt, thiết kế phù hợp với nữ
  - Kích thước : 22 x 25 x 10 cm 

  - Chất liệu : Da PU
  - Màu sắc : Đen 
  - Bảo hành 6 tháng

  800.000 đ

 • Balo Da Nữ BL0022 Màu Đen

  Balo Da Nữ BL0022 Màu Đen

  Balo Da Nữ BL0022 Màu Đen
  - Phong cách trẻ trung, thời trang
  - Màu sắc đẹp mắt, thiết kế phù hợp với nữ
  - Kích thước : 27 x 32 x 11 cm 

  - Chất liệu : Da PU
  - Màu sắc : Đen 
  - Bảo hành 6 tháng

  650.000 đ

 • Balo Da Nữ BL0021 Màu Đen

  Balo Da Nữ BL0021 Màu Đen

  Balo Da Nữ BL0021 Màu Đen
  - Phong cách trẻ trung, thời trang
  - Màu sắc đẹp mắt, thiết kế phù hợp với nữ
  - Kích thước : 28 x 30 x 16 cm 

  - Chất liệu : Da PU
  - Màu sắc : Đen 
  - Bảo hành 6 tháng

  650.000 đ

 • Balo Da Nữ BL0020 Màu Đen

  Balo Da Nữ BL0020 Màu Đen

  Balo Da Nữ BL0020 Màu Đen
  - Phong cách trẻ trung, thời trang
  - Màu sắc đẹp mắt, thiết kế phù hợp với nữ
  - Kích thước : 26 x 26 x 16 cm 

  - Chất liệu : Da PU
  - Màu sắc : Đen 
  - Bảo hành 6 tháng

  650.000 đ

 • Balo Da Nữ BL0020 Màu Bò

  Balo Da Nữ BL0020 Màu Bò

  Balo Da Nữ BL0020 Màu Bò
  - Phong cách trẻ trung, thời trang
  - Màu sắc đẹp mắt, thiết kế phù hợp với nữ
  - Kích thước : 26 x 26 x 16 cm
  - Chất liệu : Da PU
  - Màu sắc : Bò 
  - Bảo hành 6 tháng

  650.000 đ

 • Balo Da Nữ BL0019 Màu Đen

  Balo Da Nữ BL0019 Màu Đen

  Balo Da Nữ BL0019 Màu Đen
  - Phong cách trẻ trung, thời trang
  - Màu sắc đẹp mắt, thiết kế phù hợp với nữ
  - Kích thước : 28 x 30 x 15 cm
  - Chất liệu : Da PU
  - Màu sắc : Đen 
  - Bảo hành 6 tháng

  650.000 đ

 • Balo Da Nữ BL0018 Màu Đen

  Balo Da Nữ BL0018 Màu Đen

  Balo Da Nữ BL0018 Màu Đen
  - Phong cách trẻ trung, thời trang
  - Màu sắc đẹp mắt, thiết kế phù hợp với nữ
  - Kích thước : 30 x 26 x 12 cm
  - Chất liệu : Da Lớp 1
  - Màu sắc : Đen 
  - Bảo hành 12 tháng

  1.350.000 đ

 • Balo Da Nữ BL0016 Màu Đen

  Balo Da Nữ BL0016 Màu Đen

  Balo Da Nữ BL0016 Màu Đen
  - Phong cách trẻ trung, thời trang
  - Màu sắc đẹp mắt, thiết kế phù hợp với nữ
  - Kích thước : 33 x 23 x 13 cm
  - Chất liệu : Da Lớp 1
  - Màu sắc : Đen 
  - Bảo hành 12 tháng

  1.200.000 đ

Giỏ hàng của tôi (0)
z